Lasyrmåleri

Transparent måleri. Kan också kallas Genomsynligt måleri. Ett slags akvarellmåleri i skala 1:1. Vi blandar till lasyrfärgen med vatten, bindemedel och äkta färgade pigment och målar med stora borstar i flera skikt på en ljust grundmålad yta tills vi och kunden är nöjd.


Varför lasera och inte bara rolla?

En laserad vägg/ yta upplevs ofta som djupare och mer levande inte bara pga färgblandningarna och att de är målade skikt på sikt i flera lager, utan även pga pigmentkornets sfäriska form. Ljuset gör färgupplevelsen mjukare när ljuset och skuggan bryts på kornet. Jämfört med en rollad täckande så kallad vanlig färg som upplevs mer stum och platt.


En laserad färg kan upplevas som om den har ljuset i sig. Den kan upplevas som lättare, klarare, renare och mer besläktad med luft, atmosfär, vatten, eld eller jord. Eller som blårosa moln med solguldet i sig.

Unika Färgblandningar

Många av Lasyrens möjligheter att skapa vackra stämningar ligger i kunskapen att måla motsatsfärger på varandra. tex. att lägga en tunn strykning med grönviolett blandat med lite zinkvitt på en gulorange lasyr. Resultatet blir en balanserad inkarnatfärg. Ett annat exempel på att skapa komplexa färger så som naturen gör är att lägga rosa på grönt. Det blir då en koloristisk optisk grå som upplevs som sober, hägrad och vacker. Det kan då bli en rikare upplevelse eftersom man samtidigt ser både det gröna, det rosa och deras sammanblandning

 

Samarbetet

Att lasera, bryta fram unika, tunna och genomsynliga färger och lägga de på varandra, bygga upp färgen skikt för skikt bjuder målaren/konstnären att arbeta i process med ljuset, materialet och arkitekturen där det slutgiltiga resultatet inte är förbestämt. Ett inspirativt sätt att arbeta på tillsammans med kunden.

Lasyrmåleri som teknik använder vi inte bara som interiörmålning utan även exteriört . På alla element i arkitekturens sammanhang; fasader, betong, puts, trä, panel, snickerier mm.