Tjänster

Färgsättning - Vi gör alla sorters färgsättningar som t.ex. kontor och arbetsmiljö - En trivsam arbetsmiljö skapas med kultiverad och modern färgsättning som stimulerar till arbetsglädje.

Privat - Vi målar såväl interiör som exteriör.

Skolmiljö - pedagogisk färgsättning Detta innebär att man ser på den växande människans miljö ur ett helhetsperspektiv. Vi använder hela färgkretsen där färgerna representerar olika behov och stöd i utvecklingsfaserna hos den växande människan, det vill säga att färgsättningen ska vara konstnärlig och stimulerande.

Exklusiv

Hög klass och med de bästa materialen. Design, kunskap och färgdesign med bästa kvalitet.

Ekologisk

Tempera, slamfärg, hartsfärg, silikatfärg, naturliga pigment.

Särskilda behov – individuell färgsättning

Läkepedagogisk färgsättning och socialterapeutiska sammanhang.